Âm đạo của mẹ kế nhiều nước như gái 18 Yuan Ziyi, khi thành đạt làm sao con dám nói cho ai biết, xem phim sex trung quốc nhỡ tới tai con ấy có phải khó khăn cho con không? Thầy Bẩy Ly mỉm cười, tát nhè nhẹ vô má mẹ kế nói: Tôi nói là nói vậy thôi, chứ thân chủ tôi chưa có ai dám làm phản bao giờ. Hiện nay có cả trăm người đang dùng phép của tôi, chỉ có thêmchứkhông có giảm. Vì phản tôi là chết, cô có sợ không? Không hiểu sao, mẹ kế thậthồi hộp. mẹ kế lễ phép trả lời: Đã tới đây nhận thầy làm thầy rồi, có bao…