Chịch cô nhân viên phòng tắm hơi lông bướm như rừng Nakamura Sari, hai người, nếu nàng không hé môi làm sao ai biết được. Còn ông ta ăn vụng, ăn trộm nhưthếnày làm sao đám nói ra cho ai hay mà nàng sợ Nghĩ vậy, nàng kéo mạnh thầy Bẩy Ly nằm xuống, ôm lấy ông dỗ dành. Thầy đừng giận con tội nghiệp nghe thầy Thầy Bẩy Ly làm bộ mặt mũi rầu rĩ, xem xvideos sex không che nói nho nhỏ: Tôi đâu dám. Hương hơi chồm lên, nói: Đó đó thầy còn nói cái giọng đó thì không giận con nữa là gì. Thế em bảo tôi phải nói làm sao đây? Hương…