Chịch em rau tơ hàng đẹp dâm đãng Su Xiaoxiao, không thế nào bắt kịp ông ấy. Chàng không biết ông ta đi như thế nào, vì chàng cũng không thấy ông ta chạy, nhưng hình như vận tốc đã lên thực nhanh. chàng cảm thấy lạ kỳ, xem phim sex hay nhưng chàng nhất định phải bắt cho kịp để hỏi cho ra nhẽ ông’ta là ai. Nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa, khoảng cách hai người vẫn thực là xa. Không bao lâu ông ta đã bước vào một con hẻm nhỏ. chàng biết chắc là khi ông đã lọt vô con hẻm nhỏ này rồi thì rất…