Đại tướng quân vụng trộm đụ vợ của hoàng thượng Ladyyuan, Em nằm đây đã một ngày một đêm rồi. Bình không nghe lời vợ vua nói, tai đại tướng quân ù đi, mắt mờ dần. đại tướng quân bắt đầu nhìn quanh phòng tắm. Dấu đèn cầy còn lại trên bàn. Đây là sở thích của vợ vua, xem phim sex không che vợ vua luôn luôn dùng đèn cầy trong mọi cuộc truy hoan. Lại mùi nước hoa quen thuộc bốc ra từ bồn tắm. Bình đã tắm chung với vợ vua hàng trăm lần trong chiếc bồn có pha nước hoa như thế này. Tiếng vợ vua lại vang lên. Anh Bình, xin tha cho em mà. Em lỡ dại, dù…