Tên sếp già đụ tê lồn nhỏ nhân viên xinh đẹp Rina Ishihara, nhờ. Thì mày nghe hết đã. Tối mai. Chúng nó tổ chức 1 bữa tiệc ở nhà cái Hằng. Chúng nó yêu cầu phải có người yêu đi cùng mới được tham dự. Thì ở nhà. Khỏi đi. Có gì đâu. Nhưng tao đã lỡ mồm nói là mới có người yêu và tối mai sẽ dẫn đến ra mắt. Dễ thôi. Kiếm đại 1 ông nào đấy dẫn đi. Chả phải có 1 đống đuôi đang theo chị sao? Đúng là như thế nhưng mà toàn thằng điên, xem sex jav vietsub hay dẫn theo xấu mặt tao. Với lại tao cũng lỡ…