Xoạc dát lồn hai con bạn người nga hay nứng lồn Karla Kush, con mọn chứ không dễ dàng gì đâu. Nhưng mà cũng may cho con, xem phim sex my vì nó còn nhỏ nên thầy mới cho con được. Quá sáu tháng là nó quen hơi người nuôi, không chịu theo ai khác nữa. Thầy để con Hắc Xà con ở đâu? Thầy Bẩy Ly cười ha hả. Đừng gọi nó là Hắc Xà con, vì nó cũng lớn bằng cườm tay và dài mấy thước rồi chứ không nhỏ đâu. Hương càng ngạc nhiên hơn. Ủa, vậy nó ở đâu sao con không thấy? Thầy Bẩy Ly nắm tay Hương kéo vô phòng,…